Flygskolan

Ta ditt flygcertifikat på hemmaplan!

Sundsvalls Flygsällskap har en egen flygskola godkänd av Transportstyrelsen. Hos oss kan du ta ditt privatflygarcertifikat (PPL eller LAPL). Nedan finns information om PPL.

Med ett PPL i din hand kan du flyga i över hela landet och om du vill i över 21 andra länder. Du kan påbörja din utbildning i princip när du vill eftersom alla elever ofta ligger i olika faser av utbildningen. Vi försöker starta minst en ”kull” varje höst.

Många börjar realisera sin flygdröm med en prova-på flygning. Den kan man göra vid några av våra prova-på dagar eller någon annan dag på egen hand med lärare.

Vi är baserade på Sundsvall-Härnösands Flygplats Midlanda och vi flyger därifrån under hela året. Den praktiska utbildningen sker i vår Cessna 172 med modern instrumentering.

Utbildningen
Utbildningen är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen består av 9 ämnesområden. Sundsvalls flygsällskap har inte någon teoriskola, för den teoretiska utbildningen hänvisas till annan utbildare, vanligt numera är att man läser teorin på distans via en webb-baserad skola, exempelvis Flygteoriskolan. Man skriver teoriprov inför Transportstyrelsens kontrollant. Antingen skriver man hela provet eller så delar man upp det på flera provtillfällen.

Samtidigt som man läser teori gör man den praktiska utbildningen. Den består av att du och flygläraren flyger. Du måste flyga minst 45 timmar och göra ett antal av dessa ensam innan du får flyga upp för en kontrollant.

Hur börjar man då?
Flygning är till stor del regler och till regler följer byråkrati. För att få flyga behöver man vara medlem och inskriven i flygskolan. Du behöver också ett speciellt läkarintyg. Det skickar man in till Transportstyrelsen. De gör en kontroll i sin tur i polisens belastningsregister. Normalt får man börja sin utbildning direkt, men är man osäker på om det finns juridiska hinder till certifikatet (t ex belastningsregistret) kan man få förhandsbesked av Transportstyrelsen.

Hur lång tid tar det?
Utbildningens längd beror mycket på dig själv. Hur mycket du läser själv och hur mycket du hinner flyga. Normal tid skulle jag uppskatta till 1 år, lite beroende på väder och hur intensivt det går att flygskola.

Vad kostar det?
Utbildningen börjar med en del administrativa kostnader och tillstånd. Den stora delen består av flygningen och betalas i den takt man flyger.

Mer om uppdelningen kan du läsa i menyn Kostnader.

Vidareutbildning
När du erhållit ditt certifikat, kan du, i klubbens flygskola, bygga på med mörkerutbildning. Det ger dig betydligt större möjligheter att utöva din hobby under den mörka delen av året och ger också en ny dimension till flygningen.

Klubben har också klassutbildning på enmotor landflygplan. (Single Engine Land).

Avser du att gå vidare och bli yrkespilot, finns det ett antal kommersiella flygskolor i sverige, där du kan fortsätta din utbildning. Våra flyglärare kan hjälpa dig med råd i detta avseende.

Klubben har ett högt säkerhetstänkande och ordnar seminarier och träffar med flygsäkerhet i fokus.

Veta mer?
Har du frågor är du hjärtligt välkommen att höra av dig!

Ansvarig för flygskolan: Jan Holmberg. Du når honom via vår adress info@sundsvallsflygsallskap.se

%d bloggare gillar detta: