Teoretisk flygutbildning

Teoriutbildning

Det är inga konstigheter med teoriutbildningen till privatflygare. Den är dock omfattande och kräver att man faktiskt läser.

Utbildningen omfattar 9 delar med lika många delprov vid teoriprovet.

De ämnen som ingår i PPL (Private Pilot License) kursen är:

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda och färdplanering
  • Människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
  • Flygradiotelefoni

Dessutom skall, i klubbens regi, EK-prov genomföras innan första EK-flygningen.

Dessa prov görs en bit in i din praktiska utbildning och krävs för att du ska få fortsätta med EK-flygning.

Hur går teoriutbildningen till
Sundsvalls flygsällskap bedriver ingen teoriutbilding i egen regi, i likhet med många av landets flygklubbar. Det finns i stället flera utbildningsföretag, exempelvis Flygteoriskolan, som erbjuder teoriutbildning på distans och det är ett vanligt sätt att läsa teorin idag.

%d bloggare gillar detta: