Kostnader för LAPL/PPL-certifikat

Kostnaderna fördelar sig i stora drag på följande poster:

Medlemskap

Medlemsavgift SFS 600 kr/år
Medlemsavgift KSAK 540 kr/år
Badgeavgift ESNN 375 kr/år
Depositionsavgift för badge (återfås vid inlämnande): 1000 kr

Elevtillstånd
Flygläkarundersökning cirka 1500 kr
Medicinskt intyg Transportstyrelsen 710 kr
Elevtillstånd grundavgift 310 kr
Elevtillstånd årsavgift 640 kr

Teoriutbildning
Via extern aktör cirka 20.000 kr

Teoriprov Transportstyrelsen 5130 kr

Flygutbildning
Pilotavgift 300kr/mån, 1år 3600 kr
LAPL Flyglektioner minimum 35 timmar: 77 700 kr
, alternativt:
PPL Flyglektioner minimum 45 timmar: 99 900 kr

Utfärdande av certifikat
Språkprov 800 kr
Flygprov 5140 kr
Grundavgift certifikat 710 kr
Årsavgift för certifikat (utfärdas vanligen på 5år) 5x640kr 3200 kr

Ungefärlig summa LAPL: 119 000 kr
Ungefärlig summa PPL: 140 900 kr

Elevtillstånd, läkarundersökning och medlemsavgifter betalar du när skolningen börjar. Flygningen betalar du i den takt du flyger. Det innebär att du inte behöver betala allt på en gång men det måste finnas täckning på elevens flygkonto för planerade/bokade lektioner.

%d bloggare gillar detta: