Praktisk flygutbildning

Flygning i praktiken

Under den praktiska utbildningen får du start och landa, manövrera flygplanet i luften i normala och onormala flyglägen, samt träna nödåtgärder, allt för att göra dig till en säker och omdömesfull pilot.

Flygtiden som du ska ha innan du får göra flygprov måste vara minst 35 timmar för LAPL och 45 timmar för PPL. Av dessa ska minst 10 timmar vara övervakad ensamflygning (EK-flygning). Minimitiden för dubbelkommando är 25 timmar. Vidare måste du för PPL under din ensamflygtid ha minst 5 timmars distansflygning, varav minst en långdistansflygning på minst 150 nautiska mil (278 km).

För att få påbörja den praktiska utbildningen skall du ha fyllt 16 år. Flygprov får dock inte genomföras förrän du fyllt 17 år. Det innebär alltså att du kan ta flygcertifikat innan du får ta körkort.

Klubben har för närvarande en flyglärare som skolar på sin fritid. Eleven bokar själv skoltider med flygläraren. Tänk på att för ett pass åtgår c:a 45 minuter för genomgång före flygning och ungefär lika mycket för genomgång efter flygning. Ett flygpass är ca 40 minuter i luften.

Flygprov
När du sedan har skrivit teoriproven med godkänt resultat, och samlat ihop flygtiden som krävs, samt att flygskolan anser dig redo, är det dags för flygprov (skilltest) inför Transportstyrelsens kontrollant. Denne håller innan provflygningen ett muntligt förhör för att kolla dina kunskaper när det gäller planering, flygregler, inhämtning av information, säkerhetskontroll på det flygplan ni ska använda vid provet etc.

Sedan utförs flygprovet, där du hela tiden agerar som befälhavare på flygplanet, allt medan kontrollanten kontrollerar dina färdigheter. Efter landning (ett antal landningar görs under provet) går kontrollanten igenom eventuella anmärkningar han har på flygningen, skriver ner dem på flygprovsblanketten och skickar in den till Transportstyrelsen. När allt är godkänt och klart kan du efter några veckor lösa ut ditt flygcertifikat på posten.

%d bloggare gillar detta: